ABDOMINALS

Class / Tonificació

Abdominals

A vegades, quan parlem de treball abdominal ens referim a fer abdominals. I no anem mal encaminats. El abdominal, millor dit, els músculs que formen la faixa abdominal són uns quants. Gràcies a les instruccions del monitor, incidirem més o menys en un múscul o un altre segons l’exercici que realitzem.