“MOU-TE” MUAY THAI

Class / infantils

El Muay Thai és una de les arts marcials cada vegada més practicades entre nens i joves. Desenvolupen les seves capacitats físiques i psíquiques i milloren el seu estat de forma deguda a el mateix temps que aprenen valors tan importants com la companyonia i el respecte cap als altres.

Beneficis: Ambient agradable i divertit, estimula la confiança, afavoreix el desenvolupament motriu, desenvolupament de la coordinació, velocitat, flexibilitat i equilibri. Aprenen a dominar el seu cos.